Když se roztrhala mlha

Za ní se objevil nečekaný průhled na stěnu